Skip to main content
woman 698946 1920
Allergi kan gi rennende nese

Grovt regnet har ca. 1 million nordmenn en eller annen form for allergiplager som er forbundet med pollen. Noen opplever milde plager, mens andre må legge opp hverdagen etter hvordan pollenspredningen er. For sistnevnte finnes det heldigvis flere tjenester som forsøker å forutsi spredningen, både i Norge og i utlandet. Slike verktøy kan være spesielt nyttige om man har store plager og ønsker å planlegge en ferietur.

Pollenvarsel for Norge

Her til lands er det Norges Astma- og Allergiforbund som i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider prognosene og måler faktisk forekomst. Dette gjøres med pollenfeller som er plassert rundt omkring i Norge, men all analyse utføres ved NAAFs pollenlabratorium ved NTNU, Trondheim.
På bakgrunn av disse dataene er det blitt utarbeidet en pollenkalender som viser gjennomsnittlig spredning basert på data fra 1986 – 2018. Denne gir likevel kun en grov indikasjon ettersom det kan være lokale værmessige forhold som påvirker spredningen.

Pollenkalender
Pollenkalender fra NAAF

Til daglig bruk anbefales det at man benytter Pollenvarselet til NAAF. Siden gir oppdaterte prognoser, og man kan finne registreringer tilbake i tid. Enhetens lokasjonsdata kan benyttes for å finne de nærmeste registreringene. Tidligere registreringer kan eksempelvis benyttes til å sjekke om personlige symptomer eksempelvis følger spredningsnivåene til visse pollentyper. Man må merke seg at det kun registreres utvalgte pollentyper, mens det i naturen finnes vesentlig flere arter som sprer pollen.

Om man ikke liker designet til NAAF er de samme dataene vist på yr sine sider. Her vist som en tabell med alle registreringer og for hele landet.

Pollenvarsel fra YR
Pollenvarsel fra YR

Pollenvarsel for utlandet

Europa

For Europa anbefales tjenesten som tilbys av Medizinische Universität Wien. Her vises simulert utbredelse, time for time for hele Europa. Man får da en god indikasjon om utbredelsen. Tjenesten tilbys på engelsk, så følgende navn er verdt å bemerke seg:

  • Alder (alnus) – Or (older)
  • Birch (betula) – Bjørk
  • Grasses (poaceae) – Gress
  • Mugworth (artemisia) – Burot
  • Ragweed (Ambrosia) – Gråambrosia
Bjørkepollen i Europa den 08.04.2020
Bjørkepollen i Europa den 08.04.2020

USA

For USA er tjenesten Pollen.com godt dekkende. Siden lar seg søke etter byer og postkoder, eventuelt kan man navigere seg inn på riktig sted ved hjelp av oversiktskartet.

Utklipp Pollen

Australia

Australia dekker svært store landområder, men befolkningen er konsentrert på østsiden. Dette gjenspeiles på målestasjonene som vist nedenfor. Klikk her for å gå til tjenesten.

Målestasjoner Australia
Målestasjoner i Australia

Resten av verden

Det finnes en rekke lokale sider, så det er verdt å foreta et nettsøk rettet mot stedet man planlegger å reise til. Enkle søkefraser som «pollen seoul» gir mange gode resultater.

FLONASE har i samarbeid med The Weather Channel en oversikt som tilsynelatende skal dekke hele verden. Her velger du først stedet (1) og deretter kan du gå til den fullverdige oversikten på (2).

Kenneth

Kenneth

En kar som er glad i teknologi, programvare og duppedingser som gjør livet litt enklere. Alt jeg skriver om er utstyr, programmer og tjenester jeg selv benytter og som har vist seg å ha en verdi i hverdagen.

Leave a Reply